+34 93 198 02 63 info@socatorres.com

SERVEIS JURÍDICS

SOCA TORRES ADVOCATS compta amb professionals especialistes en els següents àmbits:

MERCANTIL I SOCIETARI
 • Contractació mercantil
 • Societats: constitució d’empreses, govern corporatiu, grups empresarials, inversions, reestructuracions, ampliacions i reduccions de capital, dissolucions i extincions societàries
 • Insolvències empresarial i concursos de creditors
 • Empresa familiar: administració, gestió i successió
 • Accions de responsabilitat contra administradors
 • Propietat intel·lectual i industrial
 • Consumidors i usuaris
 • Transport aeri i marítim
 • Assegurances
BANCARI I FINANCER
 • Paral·lització de subastes i execucions hipotecàries
 • Clàusules sòl
 • Participacions preferents i obligacions subordinades
 • Hipoteques multidivisa
 • Contractes bancaris abusius
 • Bons convertibles
 • Nul·litat d’avals
 • Swaps o permutes financeres
ADMINISTRATIU I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
 • Impugnació d’actes i reglaments
 • Responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
 • Expedients sancionadors
 • Contractació pública i concursos administratius
 • Ports i aeroports
 • Urbanisme, expropiacions i reversions
 • Llicències i autoritzacions administratives sectorials
 • Subvencions
 • Col·legis professionals
 • Medi ambient
 • Assessorament a entitats locals i a altres Administracions Públiques
 • Protecció de dades de caràcter personal
CIVIL
 • Contractació civil
 • Reclamacions de quantitat
 • Gestió de patrimonis
 • Responsabilitat civil: accidents de circulació, danys, lesions, productes defectuosos, negligències mèdiques o sanitàries i d’altres professionals
 • Propietat horitzontal i comunitats de veïns
 • Arrendaments urbans
 • Transaccions immobiliàries i problemàtiques derivades de la construcció
 • Procediments d’incapacitació i protecció de l’incapaç
 • Successions i herències: preparació de testaments, reclamació d’herència, declaració d’hereus, marmessories, adjudicació i partició del cabal hereditari
 • Crisis familiars: separacions, divorcis, guarda i custodia de menors i pensió d’aliments
 • Protecció de menors
 • Infraccions del dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge
SECTORS REGULATS
 • Telecomunicacions i audiovisual
 • Energia (mercat elèctric i d’hidrocarburs)
 • Transports (aeroports i ferrocarrils)
 • Postal
DRET PENAL ECONÒMIC I DE L'EMPRESA
 • Prevenció de blanqueig de capitals
 • Corporate defense: prevenció penal per les empreses i els seus administradors
 • Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguridad Social
 • Delictes contra l’Administració Pública
 • Delictes contra els treballadors i ciutadans estrangers
 • Delictes informàtics i comesos a través d’internet
 • Delictes sobre l’ordenació del territori i la protecció del patrimoni històric i el medi ambient, flora i fauna
 • Tramitació de suspensions en l’execució de les penes i d’indults.
FISCAL
 • Fiscalitat general: optimització dels recursos del contribuent persona física i empresa
 • Procediments i contenciosos tributaris: inspeccions, requeriments, sancions, sol·licituds de revisió, consultes tributàries, reclamacions econòmic-administratives i impugnacions judicials en matèria tributària
COMPETÈNCIA
 • Abusos de posició de domini
 • Càrtels
 • Concentracions
 • Ajudes d’Estat
 • Competència deslleial
UNIÓ EUROPEA I INTERNACIONAL
 • Gestió i planificació d’inversions a l’exterior
 • Contractació internacional
 • Constitució i administració de filials a l’estranger
 • Litigació i arbitratge internacional

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies